Erasmus University Rotterdam
Psychology
2.1 Cognitive Psychology: Thinking and Remembering

Universiteit Erasmus University Rotterdam Psychology 2.1 Cognitive Psychology: Thinking and Remembering

HERKANSING - 2.1 Cognitive Psychology: Thinking and Remembering - Groep 1 (Nederlands)

Raveena

In deze training word je in 9 uur, verdeeld over 3 lessen, voorbereid op je herkansing voor het vak 2.1 Cognitive Psychology: Thinking and Remembering.


De docent behandelt in de training de belangrijkste concepten en beantwoordt al je vragen. Daarnaast wordt er veel geoefend met voorbeeld-tentamenvragen. Bij aanvang van de eerste les ontvang je de trainingshandleiding, bestaande uit een samenvatting in combinatie met oefenvragen. Indien er een PowerPoint wordt gebruikt tijdens de training, wordt deze na elke les gedeeld met de groep. In de groep is plek voor maximaal 15 studenten.

  • Totaal108.00

Boek nu om zeker te zijn van een plek

RESIT - 2.1 Cognitive Psychology: Thinking and Remembering - Group 1 (English)

Ayan

This training is open for Dutch and international students. The training will be held in English.


With this training, you will be prepared for your resit for 2.1 Cognitive Psychology: Thinking and Remembering. It consists of 9 hours, divided over 3 lessons.

The teacher will explain the important subjects and answers all your questions. In addition, we practice a lot with exam questions. At the beginning of the first lesson you will receive the training manual, consisting of a summary in combination with practice questions. If used, the PowerPoint slides will be shared with the group after each lesson. The group has room for a maximum of 15 students.

  • Totaal108.00

Boek nu om zeker te zijn van een plek