Erasmus University Rotterdam
Psychology
2.7 Developmental Psychology: From Infancy to Old

Universiteit Erasmus University Rotterdam Psychology 2.7 Developmental Psychology: From Infancy to Old

2.7 Developmental Psychology: From Infancy to Old - Groep 1 (Nederlands)

Marit

In deze training word je in 9 uur, verdeeld over 3 lessen, voorbereid op je tentamen voor het vak 2.7 Developmental Psychology: From Infancy to Old.


De docent behandelt in de training de belangrijkste concepten en beantwoordt al je vragen. Daarnaast wordt er veel geoefend met voorbeeld-tentamenvragen. Bij aanvang van de eerste les ontvang je de trainingshandleiding, bestaande uit een samenvatting in combinatie met oefenvragen. Indien er een PowerPoint wordt gebruikt tijdens de training, wordt deze na elke les gedeeld met de groep. In de groep is plek voor maximaal 15 studenten.


Op deze training is de ‘Niet gehaald, geld terug’-garantie van toepassing.

  • Totaal108.00

Boek nu om zeker te zijn van een plek

2.7 Developmental Psychology: From Infancy to Old - Group 1 (English)

Ayan

This training is open for Dutch and international students. The training will be held in English.


With this training, you will be prepared for your exam for 2.7 Developmental Psychology: From Infancy to Old. It consists of 9 hours, divided over 3 lessons.

The teacher will explain the important subjects and answers all your questions. In addition, we practice a lot with exam questions. At the beginning of the first lesson you will receive the training manual, consisting of a summary in combination with practice questions. If used, the PowerPoint slides will be shared with the group after each lesson. The group has room for a maximum of 15 students.


The unique warranty applies to this training.

  • Totaal108.00

Boek nu om zeker te zijn van een plek