Tilburg University
Pre-master TiSEM
Statistics for pre-master

Universiteit Tilburg University Pre-master TiSEM Statistics for pre-master

Statistics for Pre-MSc - Endterm - Marathon - Groep 2

Guus

In deze digitale marathon word je in 6 uur voorbereid op je endterm voor Statistiek for Pre-MSc.


Guus behandelt in de training de belangrijkste concepten en beantwoordt al je vragen. Daarnaast wordt er veel geoefend met voorbeeld-tentamenvragen. Guus heeft meer dan 10 jaar onderwijservaring. Zo verzorgde hij jarenlang Statistiek-trainingen voor uiteenlopende studies (zoals Bedrijfskunde, Economie en Psychologie), was hij Statistiek-docent voor de Erasmus Universiteit en bouwde hij een eigen mini-imperium door het boek 'de SMT-Methode' op de markt te brengen, dat jaarlijks bijna 1000 studenten door het lastige vak Statistische Methoden en Technieken helpt.


Voor deze training is het belangrijk dat je de versie van 2020 van de Statistiek Methode hebt.


In de groep is plek voor maximaal 30 studenten. Op deze training is de ‘Niet gehaald, geld terug’-garantie niet van toepassing.

  • Totaal72.00

Boek nu om zeker te zijn van een plek

Statistics for Pre-MSc - Endterm - Marathon - Group 1

Koen

This digital training is open for both Dutch and international students. The training will be held in English. With this 6 hour training, you will be prepared for your endterm for Statistics for Pre-MSc.


Koen will explain the important subjects and will answer all your questions. In addition, we practice a lot with exam questions. Koen has done this course himself and knows exactly what to expect. Koen finished this course with an 8.5!


For this training it is important that you have the most recent version of 'the Statistics Method 2020' by Guus Bok.


The group has room for a maximum of 30 students. The unique warranty does not apply to this training.


  • Totaal72.00

Laatste plekken beschikbaar

Statistics for Pre-MSc - Resit - Groep 1

Hidde

In deze digitale training word je in 12 uur, verdeeld over 3 lessen, voorbereid op je herkansing voor Statistiek voor Pre-MSc.


Hidde behandelt in de training de belangrijkste concepten en beantwoordt al je

vragen. Daarnaast wordt er veel geoefend met voorbeeld-tentamenvragen. Omdat Hidde zelf ook de Pre-Master heeft gedaan weet hij precies wat je kan verwachten.


Voor deze training heb je het boek 'de Statistics Methode 2020' van Guus Bok nodig. Deze kan je onderaan deze pagina aanschaffen.


In de groep is plek voor maximaal 10 studenten. Op deze training is de ‘Niet gehaald,

geld terug’-garantie van toepassing, als je ook de training voor de midterm en endterm volgt.


  • Totaal144.00

Boek nu om zeker te zijn van een plek

Statistics for Pre-MSc - Resit - Marathon - Group 1

Koen

This digital training is open for both Dutch and international students. The training will be held in English. With this 6 hour training, you will be prepared for your resit for Statistics for Pre-MSc.


Koen will explain the important subjects and will answer all your questions. In addition, we practice a lot with exam questions. Koen has done this course himself and knows exactly what to expect. Koen finished this course with an 8.5!


For this training it is important that you have the most recent version of 'the Statistics Method 2020' by Guus Bok.


The group has room for a maximum of 30 students. The unique warranty does not apply to this training.

  • Totaal72.00

Boek nu om zeker te zijn van een plek

Statistics for Pre-MSc - Endterm - Group 2

Koen

This digital training is open for both Dutch and international students. The training will be held in English. With this 12 hour training divided in 3 lessons, you will be prepared for your midterm for Statistics for Pre-MSc.


Koen will explain the important subjects and will answer all your questions. In addition, we practice a lot with exam questions. Koen has done this course himself and knows exactly what to expect. Koen finished this course with an 8.5!


For this training it is important that you have the most recent version of 'the Statistics Method 2020' by Guus Bok.


The group has room for a maximum of 20 students. The unique warranty applies to this training when you follow both the midterm and the endterm training course with us.


  • Totaal144.00

Deze training is reeds begonnen

De Statistics Methode 2020 (Nederlands)

De 'Statistics Methode 2020' is dé samenvatting die ervoor gaat zorgen dat jij het uitdagende vak 'Statistics for Premaster' haalt. In de 'Statistics Methode 2020' komt alles wat je moet weten voor zowel de midterm als de endterm aan bod.

Je wordt op een systematische manier met leuke voorbeelden door de onderwerpen geleid. Hierbij oefen je veel, zowel met oefenvragen in het boekje als met echte tentamenvragen. Hierdoor word je zorgvuldig getraind op het halen van zowel de midterm als de endterm.


Gezien het succes van vorig jaar, verschijnt er dit jaar een geheel verbeterde versie. De 2020 editie is helemaal foutloos, bevat overal de juiste notatie en is volledig ge-update naar de eisen van 2020. De schrijver van deze samenvatting is Guus Bok. Hij hielp met zijn Statistiek-samenvattingen en lessen al meer dan 10.000 studenten in heel Nederland aan een voldoende!


Let op: Door het boekje te bestellen, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden, en met de voorwaarden omtrent auteursrecht en het verbod op verspreiding van dit boekje. De prijs van dit boekje is inclusief druk- en verzendkosten, en 9% BTW. Voor sms notificatie over je verzending geef je je nummer als volgt op: 0031612345678.


Wanneer je dit boekje bestelt op vrijdag of zaterdag kan de levering langer duren i.v.m. het weekend. Wegens het Coronavirus zijn er momenteel vertragingen bij PostNL. De verzending van deze handleiding kan dus langer duren dan gewoonlijk.

  • Totaal37.00

Digitaal voorproefje trainingshandleiding De Statistics Methode

In dit voorproefje vind je een gedeelte van de trainingshandleiding voor dit vak. Dit betreft een digitale read-only versie! Je voorproefje wordt binnen 24 uur na bestelling per e-mail naar je verstuurd. LET OP: geef een Google-account op als e-mailadres, we versturen de handleidingen namelijk via Google Drive.

  • Totaal0.00

Digital preview manual The Statistics Method

This manual consists of a part of the training manual for this course. This order is a digital read-only version. Your manual will be sent to your email address within 24 hours. NOTE: Please sign up with a Google account, we will send the manual via Google Drive.

  • Totaal0.00

The Statistics Method 2020 (English)

The 'Statistics Method 2020' is the one and only summary that will ensure that you pass the challenging course 'Statistics for Premaster'. In the 'Statistics Method 2020' everything you need to know for both the midterm and the endterm is discussed. You will be guided through the topics in a systematic way with nice examples. You practice a lot, both with practice questions in the booklet and with real exam questions. As a result, you will be carefully trained to achieve both the midterm and the endterm.


Given the success of last year, a thorougly improved version will be released this year. The 2020 edition is completely error-free, contains the correct notation everywhere and has been completely updated to the requirements of 2020. The author of this summary is Guus Bok. With his Statistics summaries and lessons he has already helped more than 10,000 students throughout the Netherlands to pass courses!


Note: By ordering the booklet, you agree to our terms and conditions, as well as the conditions regarding copyright and the prohibition of distributing this booklet. The price of this booklet includes printing and shipping costs and 9% VAT. For SMS notification about your shipment, enter your number as follows: 0031612345678.


When ordered on friday or saturday, the delivery time of this booklet can take a bit longer due to the weekend. Due to the Corona virus PostNL experiences some delays in their delivery. Therefore, the delivery time of this manual could take longer than in normal circumstances.

  • Totaal37.00