Kies onderwijsinstelling
Kies studie
Kies vak

Aanmelding training o.b.v. aanvullende beurs DUO

Gratis deelname aan Tentamen- en Decentrale Selectie-trainingen voor studenten met een maximale aanvullende beurs.     

Toegankelijk voor iedereen

Bij TentamenTrainingen.nl vinden we het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot onze trainingen. Studenten met recht op een maximale aanvullende beurs van DUO kunnen in sommige gevallen gratis deelnemen aan één training. We kunnen iedere student met een maximale aanvullende beurs eens per collegejaar deze optie aanbieden. Er kan per trainingsgroep maximaal één student van deze regeling gebruik maken.     

Aanvraag

Wanneer je gebruik wilt maken van deze regeling, vragen we je per e-mail een aanvraag sturen naar info@tentamentrainingen.nl. Vermeld in het onderwerp ‘Aanvraag gratis deelname training o.b.v. maximale aanvullende beurs’ en vermeld in de mail aan welke trainingsgroep je zou willen deelnemen. Indien je al studeert en reeds een maximale aanvullende beurs hebt, stuur dan de toewijzingsverklaring van DUO mee als bijlage. De DUO omschrijft dit als het ‘Bericht studiefinanciering over de hoogte van je aanvullende beurs’. We doen ons best binnen vijf werkdagen een beslissing te nemen. De beslissing wordt per e-mail meegedeeld.     

Nog geen toewijzingsverklaring

In geval je nog geen definitieve toewijzing m.b.t. je aanvraag voor een aanvullende beurs hebt ontvangen van DUO (het Bericht studiefinanciering over de hoogte van je aanvullende beurs), is het mogelijk dat je aanvraag onder voorbehoud van het aanleveren van deze verklaring op een later moment voorlopig wordt toegekend. Samen stellen we een uiterste termijn vast, waarbinnen je de verklaring alsnog toestuurt. In geval de verklaring ons binnen deze termijn niet bereikt, vervalt de voorlopige toekenning en verplicht je je tot het alsnog voldoen van de betaling voor de training. Indien de training nog niet heeft plaatsgevonden, kun je je uitschrijven en vervalt de betaalverplichting.     

Overige voorwaarden en bepalingen

- TentamenTrainingen.nl beslist in alle gevallen zelfstandig over het al dan niet toewijzen van een aanvraag voor deelname aan een training op basis van deze regeling;   - TentamenTrainingen.nl kan aanvullende gegevens opvragen aan studenten en scholieren die een aanvraag doen. In geval deze gegevens niet worden overlegd, wordt een aanvraag per definitie afgewezen;  - De verwerkingstijd van een aanvraag is doorgaans vijf werkdagen. Aanvragen die worden gedaan binnen vijf werkdagen voor aanvang van de training, worden niet in behandeling genomen;  - Een aanvraag kan geen betrekking hebben op een training die reeds gestart is, of die in het verleden ligt; - De garantieregeling is niet geldig in dit geval.

Neem contact met ons op

Vermeld indien mogelijk s.v.p. over welke universiteit, studie en trainingsgroep je vraag gaat. Zo kunnen we je sneller helpen.

Weet je niet welke training je precies moet boeken?

Laat ons je helpen!

tel: +31 20 3701500

e-mail: info@tentamentrainingen.nl