Erasmus University Rotterdam
Bedrijfskunde
Statistics

Universiteit Erasmus University Rotterdam Bedrijfskunde Statistics

Digitale training Statistiek - Eindtoets - Groep 1 - Nederlands

Guus

In deze digitale training word je in 12 uur voorbereid op je tentamen voor Statistiek.


Guus behandelt in de training de belangrijkste concepten en beantwoordt al je vragen. Daarnaast wordt er veel geoefend met voorbeeld-tentamenvragen. Uiterlijk bij aanvang van de eerste les ontvang je, indien van toepassing, de digitale tentamenbundel met daarin de belangrijkste stof. Deze digitale versie is een read-only versie en kan niet geprint of gedeeld worden. Indien er een Powerpoint wordt gebruikt ontvang je deze na de les.


In de groep is plek voor maximaal 10 studenten. Op deze training is de ‘Niet gehaald, geld terug’-garantie van toepassing

  • Totaal139.00

Boek nu om zeker te zijn van een plek

De Statistics Methode 2022 (hardcopy tentamenbundel - Nederlands)

Van Guus Bok, de maker van de enorm succesvolle ‘SMT Methode’ verschijnt dit jaar 'de Statistics Methode 2022'! Dit is dé samenvatting die ervoor gaat zorgen dat jij zo effectief mogelijk het vak 'Statistiek’ voor Bedrijfskunde haalt. In 'de Statistics Methode 2022' komt alles aan bod wat je moet kunnen voor het tentamen in één compleet boekje. Je wordt op een systematische manier met leuke voorbeelden door de onderwerpen geleid. Hierbij oefen je veel, zowel met oefenvragen in het boekje als met echte tentamenvragen. Hierdoor word je zorgvuldig getraind op het halen van het tentamen.


Guus hielp met zijn Statistiek-samenvattingen en lessen al meer dan 10.000 studenten in heel Nederland aan een voldoende!


Let op: Door het boekje te bestellen, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden, en met de voorwaarden omtrent auteursrecht en het verbod op verspreiding van dit boekje. De prijs van dit boekje is inclusief druk- en verzendkosten en 9% BTW. Voor sms notificatie over je verzending geef je je nummer als volgt op: 0031612345678.


Wanneer je dit boekje bestelt op vrijdag of zaterdag kan de levering langer duren i.v.m. het weekend. Wegens het Coronavirus zijn er momenteel vertragingen bij PostNL. De verzending van deze handleiding kan dus langer duren dan gewoonlijk.

  • Totaal30.00

The Statistics Method 2022 (hardcopy bundle - Engels)

From Guus Bok, the author of the legendary 'SMT Methode', a new summary will appear this year: ‘The Statistics Methode 2022’. This is the one and only summary that will ensure that you pass the challenging course Statistics. This English version can be used by both International Busines Administration (IBA) students as well as Business Administration (BA) students who prefer to learn the material in English language. In the 'Statistics Method 2022' everything you need to know is discussed. You will be guided through the topics in a systematic way with nice examples. You practice a lot, both with practice questions in the booklet and with real exam questions. As a result, you will be carefully trained to achieve both the exams.


The author of this summary is Guus Bok. With his Statistics summaries and lessons he has already helped more than 10,000 students throughout the Netherlands to pass courses! The translation is done by Tim Blaauw.


Note: By ordering the booklet, you agree to our terms and conditions, as well as the conditions regarding copyright and the prohibition of distributing this booklet. The price of this booklet includes printing and shipping costs and 9% VAT. For SMS notification about your shipment, enter your number as follows: 0031612345678.


When ordered on friday or saturday, the delivery time of this booklet can take a bit longer due to the weekend. Due to the Corona virus PostNL experiences some delays in their delivery. Therefore, the delivery time of this manual could take longer than in normal circumstances.

  • Totaal30.00