Erasmus University Rotterdam
Psychology
2.2 Statistics II: Explaining and Predicting

Universiteit Erasmus University Rotterdam Psychology 2.2 Statistics II: Explaining and Predicting

HERKANSING - 2.2 Statistics II: Explaining and Predicting - Groep 1 (Nederlands)

Rob

In deze training word je in 12 uur, verdeeld over 3 lessen, voorbereid op je herkansing voor het vak 2.2 Statistics II: Explaining and Predicting.


De docent behandelt in de training de belangrijkste concepten en beantwoordt al je vragen. Daarnaast wordt er veel geoefend met voorbeeld-tentamenvragen. Bij aanvang van de eerste les ontvang je de trainingshandleiding, bestaande uit een samenvatting in combinatie met oefenvragen. Indien er een PowerPoint wordt gebruikt tijdens de training, wordt deze na elke les gedeeld met de groep. In de groep is plek voor maximaal 15 studenten.

  • Totaal144.00

Boek nu om zeker te zijn van een plek

RESIT - 2.2 Statistics II: Explaining and Predicting - Group 1 (English)

Ayan

This training is open for Dutch and international students as well. This training will be held in English. With this training, you will be prepared for your resit for 2.2 Statistics II: Explaining and Predicting. It consists of 12 hours, divided over 3 lessons.


The teacher will explain the important subjects and answers all your questions. In addition, we practice a lot with exam questions. At the beginning of the first lesson you will receive the training manual, consisting of a summary in combination with practice questions. If used, the PowerPoint slides will be shared with the group after each lesson. The group has room for a maximum of 15 students.

  • Totaal144.00

Boek nu om zeker te zijn van een plek