Tilburg University
Rechten
Rechtsbescherming tegen de Overheid

Universiteit Tilburg University Rechten Rechtsbescherming tegen de Overheid

Rechtsbescherming Tegen de Overheid - Groep 1

Lemuel

In deze training word je in 12 uur, verdeeld over 4 lessen, voorbereid op je tentamen voor Rechtsbescherming Tegen de Overheid. De docent behandelt in de training de belangrijkste concepten en beantwoordt al je vragen. Daarnaast wordt er veel geoefend met voorbeeld-tentamenvragen. Bij aanvang van de eerste les ontvang je de trainingshandleiding, bestaande uit een samenvatting in combinatie met oefenvragen. Indien er een Powerpoint wordt gebruikt tijdens de training wordt deze na elke les gedeeld met de groep. In de groep is plek voor maximaal 15 studenten. Op deze training is de ‘Niet gehaald, geld terug’-garantie van toepassing.


Lemuel volgt nu de master Rechtsgeleerdheid en heeft vorig jaar de pre-master met goede resultaten afgerond. Voor goederenrecht heeft hij een 9,5 gehaald. Daarnaast heeft hij al stage gelopen als assistent bewindvoerder bij een bewindvoerderskantoor.

  • Totaal144.00

Boek nu om zeker te zijn van een plek