Vrije Universiteit Amsterdam
TentamenTrainingen Docentenacademie
Training voor Schrijvers

Universiteit Vrije Universiteit Amsterdam TentamenTrainingen Docentenacademie Training voor Schrijvers

Interesselijst schrijverstraining - Nederlands - Digitale training

Denise

Op dit moment wordt er een schrijverstraining ontwikkeld die bedoeld is voor alle schrijvers in ons team. We hopen dat deze training binnen één tot twee maanden kan worden gegeven. Heb je een Nederlandse schrijver, laat hem/haar zich dan voor deze interesselijst inschrijven! Zorg tot die tijd dat schrijvers de handleiding voor het schrijven van handleidingen lezen.


Junior docenten mogen zich inschrijven voor de junior docententraining, waar het onderdeel 'handleiding schrijven' in wordt behandeld.

  • Totaal0.00

Boek nu om zeker te zijn van een plek

Interest list Training for Writers - English - Digital training

Denise

At this moment, a training for writers is being developed, which is meant for all writers in our team. We hope this training will be finished in one or two months. If you have an international writer, you can make him/her subscribe for this interest list! Make sure that writers read the manual on how to write training manuals in the meantime.


Junior teachers should subscribe to the junior teacher training, where the topic 'writing manuals' is also covered.

  • Totaal0.00

Boek nu om zeker te zijn van een plek